Для соціальних робітників

Державні стандарти соціальних послуг

 

Державний стандарт догляду вдома http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13

Державний стандарт соціальної адаптації http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15

Державний стандарт соціальної послуги консультування http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15

Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0432-16

Державний стандарт соціальної послуги профілактики http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15

Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16

Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання                                                   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16

Державний стандарт паліативного догляду http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16

Державний стандарт денного догляду http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13